Şirket Sunumu

Bir Ar-Ge şirketi olarak kurulmuş olan Magnano geliştirdiği hidrofilik kaplama solüsyonlarını müşterilerinin kullanımına sunmuştur. Ancak bu konudaki Ar-Ge faaliyetleri hem mevcut ürünlerin yeni nesillerinin geliştirilmesi hem de farklı malzemelerinin yüzeylerinin kaplanmasına yönelik geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
Ayrıca hidrofilik kaplama dışında başta medikal malzemeler olmak üzere pek çok amaca yönelik değişik konulardaki Ar-Ge çalışmaları da devam etmektedir.

Hidrofifilik Kaplama: Girişimsel tıbbi müdahalelerin her geçen gün artması nedeniyle Dünya genelinde bu solüsyonların kullanıldığı alanve kullanım miktarı da hızla artmakta ve önem kazanmaktadır. Bu beklentiler doğrultusunda Magnano başlattığı çalışma kapsamındaPVC, PU, Nylon ve PEBAX gibi farklı medikal cihaz yüzeyleri için çeşitli kaplama solüsyonları geliştirip müşterilerinin kullanımına sunmuştur. Ayrıca PTFE, FEP gibi özel ve yaygın olarak kaplanmayan malzeme yüzeylerinin kaplanması için çalışmalar son aşamada olup yakın zamanda bu ürünler de ürün portföyüne eklenip müşterilerin kullanımına sunulacaktır.

Medikal Hidrojeller: Başta medikal uygulamalar olmak üzere değişik alanlarda kullanılabilecek, PVP esaslı, biyouyumlu ve yüksek mekanik özelliklere sahip hidrojellerin geliştirme çalışmaları son aşamada olup yakın zamanda ürün portföyüne eklenip müşterilerin kullanımına sunulacaktır.

Şekil Hafızalı PU: Şekil hafızalı polimerler; sıcaklık, pH, kimyasal madde, ışık, elektrik gibi harici bir uyarıcı (tetikleyici) bulunması durumunda deforme olmuş (geçici şekil değişikliğine uğramış) ve eski şekline dönme yeteneği olan, akıllı polimerlerdir. Şekil hafızalı polimerlerin idrar kesesi, kardiyovasküler stent, damar, ameliyat dikiş ipliği gibi çeşitli uygulamaları söz konusudur. PU'lar tıbbi uygulamalarda, vücutta kısa veya uzun süreli kalabilen cihazların üretilmesinde yıllardır kullanılmaktadır.

Biyobozunur Malzemeler: Biyobozunur polimerler, doku mühendisliği ve ilaç salınım sitemleri gibi biyomedikal alana uyarlanabilirliğinin keşfedilmesiyle büyük önem kazanmıştır. Fiziksel özellikleri, hidrolitik bozunma profilleri ve biyolojik uyumlulukları bazı biyobozunur polimerleri biyomedikal ürünler arasında karşılaştırılamayacak kadar önemli bir konuma getirmiştir. Biyomalzemeler, geçtiğimiz elli yıl içerisinde gelişmiş ve günümüzde 100 milyar dolarlık bir pazara kavuşmuştur. Son yıllarda ise biyomalzemeler medikal cihaz, doku mühendisliği uygulamaları, ilaç salınım sistemleri, gibi birçok alanda dikkatleri üzerine çekmiştir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde biyobozunur polimerlerin mekanik dayanım, biyobozunma ve biyouyumluluk özellikleri sebebiyle ilaç salınımı, dikiş ipliği (yara kapama amacıyla kullanılan iplik), doku mühendisliği uygulamaları gibi çeşitli medikal uygulamalarda yer aldığı görülmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda Magnano Magnezyum ve PLA ve türevleri malzemelerle yüksek mekanik özelliklere sahip, biyouyumlu, özellikle implantlarda kullanılabilecek malzemelerin geliştirilmesi konusundaki çalışmalara devam etmektedir.